سرویس خواب

 • سرویس خواب جدید ونیز

  سرویس خواب جدید ونیز 6,900,000تومان

  سرویس خواب جدید ونیز از جنس تمام ام دی اف می باشد .

  شما می توانید این سرویس خواب شیک را در رنگ های متفاوتی سفارش دهید .

  این سرویس خواب شامل یک تخت دو نفره با عرض ۱۶۰ ، دو عدد پاتختی و ست آرایشی می باشد .

 • سرویس خواب جدید تیام

  سرویس خواب جدید تیام 7,700,000تومان

  سرویس خواب جدید تیام از جنس تمام ام دی اف می باشد .

  شما می توانید این سرویس خواب شیک را در رنگ های متفاوتی سفارش دهید .

  این سرویس خواب شامل یک تخت دو نفره با عرض ۱۶۰ ، دو عدد پاتختی و ست آرایشی می باشد .

 • سرویس خواب ارزان سلین

  سرویس خواب ارزان سلین 7,800,000تومان

  سرویس خواب سلین از جنس تمام ام دی اف می باشد .

  شما می توانید این سرویس خواب شیک را در رنگ های مختلف سفارش دهید .

  این سرویس خواب شامل یک تخت دو نفره با عرض ۱۶۰ ، دو عدد پاتختی و ست آرایشی می باشد .

 • سرویس خواب کلاسیک سلنا

  سرویس خواب کلاسیک سلنا 7,600,000تومان

  سرویس خواب کلاسیک سلنا از جنس تمام ام دی اف می باشد .

  شما می توانید این سرویس خواب شیک را در رنگ های مختلف سفارش دهید .

  این سرویس خواب شامل یک تخت دو نفره با عرض ۱۶۰ ، دو عدد پاتختی و ست آرایشی می باشد .

 • سرویس خواب عروس رویان

  سرویس خواب عروس رویان 7,800,000تومان

  سرویس خواب عروس رویان از جنس تمام ام دی اف می باشد .

  شما می توانید این سرویس خواب شیک را در رنگ های مختلف سفارش دهید .

  این سرویس خواب شامل یک تخت دو نفره با عرض ۱۶۰ ، دو عدد پاتختی و ست آرایشی می باشد .

 • سرویس خواب جدید رویال

  سرویس خواب جدید رویال 7,400,000تومان

  سرویس خواب جدید رویال از جنس تمام ام دی اف می باشد .

  شما می توانید این سرویس خواب شیک را در رنگ های مختلف سفارش دهید .

  این سرویس خواب شامل یک تخت دو نفره با عرض ۱۶۰ ، دو عدد پاتختی و ست آرایشی می باشد .

 • سرویس خواب عروس پرسپولیس

  حراج! سرویس خواب عروس پرسپولیس 8,400,000تومان 7,950,000تومان

  سرویس خواب پرسپولیس از جنس تمام ام دی اف می باشد .

  شما می توانید این سرویس خواب شیک را در رنگ های مختلف سفارش دهید .

  این سرویس خواب شامل یک تخت دو نفره با عرض ۱۶۰ ، دو عدد پاتختی و ست آرایشی می باشد .

 • سرویس خواب جدید پازل

  سرویس خواب جدید پازل 7,980,000تومان

  سرویس خواب جدید پازل از جنس تمام ام دی اف می باشد .

  شما می توانید این سرویس خواب شیک را در رنگ های مختلف سفارش دهید .

  این سرویس خواب شامل یک تخت دو نفره با عرض ۱۶۰ ، دو عدد پاتختی و ست آرایشی می باشد .

 • سرویس خواب عروس پاسارگاد

  سرویس خواب عروس پاسارگاد 7,850,000تومان

  سرویس خواب عروس پاسارگاد از جنس تمام ام دی اف می باشد .

  شما می توانید این سرویس خواب شیک را در رنگ های مختلف سفارش دهید .

  این سرویس خواب شامل یک تخت دو نفره با عرض ۱۶۰ ، دو عدد پاتختی و ست آرایشی می باشد .

 • سرویس خواب مدرن نوبل

  سرویس خواب مدرن نوبل 7,750,000تومان

  سرویس خواب مدرن نوبل از جنس تمام ام دی اف می باشد .

  شما می توانید این سرویس خواب شیک را در رنگ های مختلف سفارش دهید .

  این سرویس خواب شامل یک تخت دو نفره با عرض ۱۶۰ ، دو عدد پاتختی و ست آرایشی می باشد .

 • سرویس خواب کلاسیک نارسیس

  سرویس خواب کلاسیک نارسیس 6,880,000تومان

  سرویس خواب کلاسیک نارسیس از جنس تمام ام دی اف می باشد .

  شما می توانید این سرویس خواب شیک را در رنگ های مختلف سفارش دهید .

  این سرویس خواب شامل یک تخت دو نفره با عرض ۱۶۰ ، دو عدد پاتختی و ست آرایشی می باشد .

 • سرویس خواب ارزان موج

  سرویس خواب ارزان موج 7,700,000تومان

  سرویس خواب موج از جنس تمام ام دی اف می باشد .

  شما می توانید این سرویس خواب شیک را در رنگ های مختلف سفارش دهید .

  این سرویس خواب شامل یک تخت دو نفره با عرض ۱۶۰ ، دو عدد پاتختی و ست آرایشی می باشد .

 • سرویس خواب دو نفره ماهور

  سرویس خواب دو نفره ماهور 7,500,000تومان

  سرویس خواب دو نفره ماهور از جنس تمام ام دی اف می باشد .

  شما می توانید این سرویس خواب شیک را در رنگ های مختلف سفارش دهید .

  این سرویس خواب شامل یک تخت دو نفره با عرض ۱۶۰ ، دو عدد پاتختی و ست آرایشی می باشد .

 • سرویس خواب باکسدار ماهان

  سرویس خواب باکسدار ماهان 7,800,000تومان

  سرویس خواب باکسدار ماهان از جنس تمام ام دی اف می باشد .

  شما می توانید این سرویس خواب شیک را در رنگ های مختلف سفارش دهید .

  این سرویس خواب شامل یک تخت دو نفره با عرض ۱۶۰ ، دو عدد پاتختی و ست آرایشی می باشد .

 • سرویس خواب ارزان کاژور

  سرویس خواب ارزان کاژور 7,600,000تومان

  سرویس خواب کاژور از جنس تمام ام دی اف می باشد .

  شما می توانید این سرویس خواب شیک را در رنگ های مختلف سفارش دهید .

  این سرویس خواب شامل یک تخت دو نفره با عرض ۱۶۰ ، دو عدد پاتختی و ست آرایشی می باشد .

 • سرویس خواب کشودار کاسپین

  سرویس خواب کشودار کاسپین 7,800,000تومان

  سرویس خواب کاسپین از جنس تمام ام دی اف می باشد .

  شما می توانید این سرویس خواب شیک را در رنگ های مختلف سفارش دهید .

  این سرویس خواب شامل یک تخت دو نفره با عرض ۱۶۰ ، دو عدد پاتختی و ست آرایشی می باشد .

 • سرویس خواب دو نفره کارینو

  سرویس خواب دو نفره کارینو 7,700,000تومان

  سرویس خواب دو نفره کارینو از جنس تمام ام دی اف می باشد .

  شما می توانید این سرویس خواب شیک را در رنگ های مختلف سفارش دهید .

  این سرویس خواب شامل یک تخت دو نفره با عرض ۱۶۰ ، دو عدد پاتختی و ست آرایشی می باشد .

 • سرویس خوب ترک گوزل

  سرویس خوب ترک گوزل 8,200,000تومان

  سرویس خواب گوزل از جنس تمام ام دی اف می باشد .

  شما می توانید این سرویس خواب شیک را در رنگ های مختلف سفارش دهید .

  این سرویس خواب شامل یک تخت دو نفره با عرض ۱۶۰ ، دو عدد پاتختی و ست آرایشی می باشد .

 • سرویس خواب کلاسیک چستر

  سرویس خواب کلاسیک چستر 8,250,000تومان

  سرویس خواب چستر از جنس تمام ام دی اف می باشد .

  شما می توانید این سرویس خواب شیک را در رنگ های مختلف سفارش دهید .

  این سرویس خواب شامل یک تخت دو نفره با عرض ۱۶۰ ، دو عدد پاتختی و ست آرایشی می باشد .

 • سرویس خواب کلاسیک برمودا

  سرویس خواب کلاسیک برمودا 6,600,000تومان

  سرویس خواب برمودا از جنس تمام ام دی اف می باشد .

  شما می توانید این سرویس خواب شیک را در رنگ های مختلف سفارش دهید .

  این سرویس خواب شامل یک تخت دو نفره با عرض ۱۶۰ ، دو عدد پاتختی و ست آرایشی می باشد .

 • سرویس خواب مدرن باتیس

  سرویس خواب مدرن باتیس 6,950,000تومان

  سرویس خواب باتیس از جنس تمام ام دی اف می باشد .

  شما می توانید این سرویس خواب شیک را در رنگ های مختلف سفارش دهید .

  این سرویس خواب شامل یک تخت دو نفره با عرض ۱۶۰ ، دو عدد پاتختی و ست آرایشی می باشد .

 • سرویس خواب عروس آوین

  سرویس خواب عروس آوین 5,950,000تومان

  سرویس خواب آوین از جنس تمام ام دی اف می باشد .

  شما می توانید این سرویس خواب شیک را در رنگ های مختلف سفارش دهید .

  این سرویس خواب شامل یک تخت دو نفره با عرض ۱۶۰ ، دو عدد پاتختی و ست آرایشی می باشد .

 • سرویس خواب ام دی اف آسوده

  سرویس خواب ام دی اف آسوده 5,900,000تومان

  سرویس خواب آسوده از جنس تمام ام دی اف می باشد .

  شما می توانید این سرویس خواب شیک را در رنگ های مختلف سفارش دهید .

  این سرویس خواب شامل یک تخت دو نفره با عرض ۱۶۰ ، دو عدد پاتختی و ست آرایشی می باشد .

 • سرویس خواب جدید آنجل

  سرویس خواب جدید آنجل 6,200,000تومان

  سرویس خواب جدید آنجل از جنس تمام ام دی اف می باشد .

  شما می توانید این سرویس خواب شیک را در رنگ های مختلف سفارش دهید .

  این سرویس خواب شامل یک تخت دو نفره با عرض ۱۶۰ ، دو عدد پاتختی و ست آرایشی می باشد .

 • سرویس خواب دو نفره آبشاری

  سرویس خواب دو نفره آبشاری 5,980,000تومان

  سرویس خواب آبشاری از جنس تمام ام دی اف می باشد .

  شما می توانید این سرویس خواب شیک را در رنگ های مختلف سفارش دهید .

  این سرویس خواب شامل یک تخت دو نفره با عرض ۱۶۰ ، دو عدد پاتختی و ست آرایشی می باشد .

 • سرویس خواب جدید شانا

  سرویس خواب جدید شانا 10,920,000تومان

  سرویس خواب جدید شانا در قسمت تاج خود دارای چرم بوده که در رنگ های متنوع قابل سفارش است و از جنس نئوپان و ام دی اف همراه با روکش ملچ می باشد .

 • سرویس خواب جدید تیفانی

  سرویس خواب جدید تیفانی 8,820,000تومان

  سرویس خواب جدید تیفانی از mdf میباشد، طرح این تخت خواب و ست آرایش آن از جدیدترین تولیدات دی ایران میباشد. این تخت در رنگهای سفید و قهوه ای قابل سفارش است.

 • سرویس خواب دو نفره آزرا

  سرویس خواب دو نفره آزرا 8,750,000تومان

  این سرویس خواب دو نفره شامل : ست آرایشی ، پاتختی و تخت دو نفره می باشد که با مواد اولیه مرغوب تولید می شود . این سرویس خواب تمام ام دی اف همراه با روکش چوب ملچ می باشد .

 • سرویس خواب عروس رزا

  سرویس خواب عروس رزا 9,800,000تومان

  سرویس خواب عروس رزا در ابعاد 200 در 160سانتی متر بوده که از ام دی اف است و شامل ست آرایشی و پاتختیست . پارچه های مورد استفاده برای تاج و پایین تخت را می توان براساس نظر خریدار تغییر داد .

 • سرویس خواب چوبی آریو

  سرویس خواب چوبی آریو 8,050,000تومان

  سرویس خواب چوبی آریو در ابعاد 160*200 سانتی متر تولید شده است . محصول فوق از جنس ام دی اف با روکش چوب ملچ می باشد و در رنگ های سفید و قهوه ای قابل سفارش است و شامل دو عدد پاتختی ، تختخواب دو نفره و ست آرایشی می باشد .

 • سرویس خواب عروس ایوانکا

  سرویس خواب عروس ایوانکا 8,820,000تومان

  ابعاد سرویس خواب عروس ایوانکا ۲۰۰ در ۱۶۰ سانتیمتر میباشد . این محصول در رنگهای متنوع قابل سفارش است . سرویس فوق شامل : تخت خواب دو نفره ، ست آرایشی و دو عدد پاتختی می باشد .

 • سرویس خواب چوبی آداک

  سرویس خواب چوبی آداک 8,960,000تومان

  سرویس خواب چوبی آداک از جنس ام دی اف همراه با روکش ملچ می باشد . این محصول جدید دارای تنوع رنگ بوده و در قسمت تاج تخت خواب شاهد قسمت پارچه ای می باشیم . این تخت خواب شامل پاف ، ست آرایشی ، تخت خواب دو نفره و دو عدد پاتختی می باشد .

 • سرویس خواب مدرن رویال

  سرویس خواب مدرن رویال 7,390,000تومان

  سرویس خواب مدرن رویال از جنس ملامینه بوده و در صورت تمایل ام دی اف آن قابل سفارش است و در رنگ های قهوه ای تیره و روشن ، کرمی و سفید قابل سفارش می باشد . قسمت تاج این تخت پوشیده شده از چرم است .

 • سرویس خواب جدید صبا

  سرویس خواب جدید صبا 8,820,000تومان

  سرویس خواب چوبی صبا ساخته شده از جنس نئوپان و ام دی اف همراه با روکش ملچ می باشد . این محصول شامل تختخواب دو نفره ، پاتختی ، ست آرایشی و آینه قدی می باشد . ابعاد تختخواب این سرویس 200*160 سانتی متر می باشد .

 • سرویس خواب عروس زمرد

  سرویس خواب عروس زمرد 14,700,000تومان

  سرویس خواب عروس سفید فوق در ابعاد 180 در 200 سانتیمتر تولید میشود همچنین تشک مناسب برای تخت خواب عروس قابل سفارش است . میتوانید رنگ آن را از بین رنگهای سفید، کرم و قهوه ای انتخاب نمائید .

 • سرویس خواب چوبی آمیتیس

  سرویس خواب چوبی آمیتیس 6,930,000تومان

  سرویس خواب چوبی آمیتیس ساخته شده از ملامینه ضدخش، چوب روس و روکش ملچ میباشد. محصول فوق شامل ست آرایشی ، دو عدد پاتختی و تخت دو نفره می باشد . دراورهای چوبی بصورت جداگانه قابل سفارش است .

 • سرویس خواب کلاسیک آنجلا

  سرویس خواب کلاسیک آنجلا 9,800,000تومان

  سرویس خواب کلاسیک آنجلا شامل تخت خواب دو نفره ، دو عدد پاتختی ، پاف و ست آرایشی می باشد که همگی از جنس ام دی اف همراه با روکش ملچ می باشند . این سرویس خواب کلاسیک در چند رنگ قابل سفارش است . ابعاد تختخواب نیز 200*160 سانتی متر می باشد .

 • سرویس خواب ارزان و شیک اوپیروس

  سرویس خواب ارزان و شیک اوپیروس 8,200,000تومان

  سرویس خواب ارزان و شیک اوپیروس در رنگبندی متنوعی امکانپدیر است . جهت انتخاب رنگ و خرید میتوانید از همکاران ما مشاوره رایگان دریافت نمایید . این محصول ساخته شده از ملامینه ضد خش و ضد آب بوده شامل یک تختخواب دو نفره ، دو عدد پاتختی و ست آرایشی می باشد .

 • سرویس خواب دو نفره آیلین

  سرویس خواب دو نفره آیلین 8,750,000تومان

  سرویس خواب دو نفره آیلین دارای تخت خوابی دو نفره با عرض 160 سانتی متر ، دو عدد پاتختی ، ست آرایشی 4 کشو و صندلی کوچکی است .

 • سرویس خواب دونفره لاوین

  سرویس خواب دونفره لاوین 8,540,000تومان

  سرویس خواب دو نفره لاوین دارای تاجی پوشیده شده با پارچه می باشد .  جنس این محصول از ام دی اف است و در چند رنگ قابل سفارش است . ابعاد تخت خواب فوق 160*200 سانتی متر می باشد .

 • سرویس خواب گرد صدفی

  سرویس خواب گرد صدفی 7,990,000تومان

  سرویس خواب گرد صدفی دارای جنس چرم در قسمت تاج خود می باشد که قابل تغییر بوده و در رنگ و جنسهای مختلف قابل سفارش می باشد . این سرویس خواب گرد شامل دو عدد پاتختی و ست آرایشی می باشد همچنین جنس این محصول از ملامینه بوده که با جنس ام دی اف نیز قابل تولید است .

 • سرویس خواب کلاسیک پرنس

  سرویس خواب کلاسیک پرنس 6,930,000تومان

  سرویس خواب کلاسیک پرنس تمام ام دی اف بوده و شامل تخت خوابی دو نفره ، دو عدد پاتختی و ست آرایشی می باشد که در رنگهای متفاوت قابل تولید می باشد . قسمت تاج این تخت خواب کلاسیک از پارچه بوده و می توان رنگ و جنس پارچه را به سلیقه خریدار تعویض نمود .

 • سرویس خواب کشودار پازل

  سرویس خواب کشودار پازل 6,990,000تومان

  سرویس خواب کشودار پازل ساخته شده از جنس ملامینه می باشد . این سرویس کشودار دارای ست آرایشی ، پاتختی و تختخوابی دو نفره با عرض180 سانتی متر می باشد . در قسمت زیرین این تختخواب دو عدد کشو بکار رفته است .

 • سرویس خواب اسپرت لورسا

  سرویس خواب اسپرت لورسا 7,770,000تومان

  سرویس خواب اسپرت لورسا دارای دو رنگ در ترکیب خود می باشد . همچنین شامل ست آرایشی ، یک عدد پاتختی و تخت خوابی با عرض 160 سانتی متر می باشد . جنس این کالا تماما از ام دی اف است .

 • سرویس خواب ام دی اف رونیا

  سرویس خواب ام دی اف رونیا 8,600,000تومان

  سرویس خواب سفید رونیا شامل تخت دو نفره ، ست آرایشی و دو عدد پاتختی است . میز آرایش این محصول ریلی است . ابعاد تخت این سرویس دارای طول ۲۰۰ و عرض ۱۶۰ سانتیمتر می باشد .

 • سرویس خواب ارزان آرام

  حراج! سرویس خواب ارزان آرام 8,100,000تومان 7,790,000تومان

  سرویس خواب ارزان و شیک آرام در قسمت پایین خود دارای تعدادی کشو و باکس میباشد . ابعاد این تخت 170*210 سانتی متر می باشد . جنس محصول از ملامینه می باشد و می توان با جنس ام دی اف نیز این محصول را سفارش داد .

 • سرویس خواب سلطنتی هرمس

  سرویس خواب سلطنتی هرمس 14,700,000تومان

  سرویس خواب سلطنتی هرمس از جنس نانو میباشد. تخت هرمس دارای ابعاد 180 در 200 سانتیمتر است. این محصول در سه رنگ قابل سفارش می باشد و شامل پاتختی و ست آرایشیست .

 • سرویس خواب ترک آنالی

  سرویس خواب ترک آنالی 7,140,000تومان

  سرویس خواب ترک آنالی ساخته شده از ام دی اف می باشد . این محصول در چند رنگ قابل سفارش است و اجزای آن دو عدد پاتختی و ست آرایشی بهمراه تخت خواب دو نفره عرض 160 سانتی متر می باشد .

 • سرویس خواب ترک آگرین

  سرویس خواب ترک آگرین 8,680,000تومان

  آگرین دارای تخت خواب ، ست آینه با آینه ای چندضلعی ، بهمراه دو عدد پاتختی می باشد . این سرویس در رنگهای مختلف قابل سفارش است . جنس این محصول از ام دی اف روکش ملچ می باشد .

 • سرویس خواب کلاسیک آونگ

  سرویس خواب کلاسیک آونگ 8,390,000تومان

  سرویس خواب کلاسیک آونگ دارای اجزای ست آرایشی ، تخت خواب با عرض 180 سانتی متر بهمراه دو عدد پاتختی می باشد. تمامی اجزای این محصول از جنس ام دی اف همراه با روکش ملچ می باشند . در قسمت تاج این تخت نیز قسمت های پارچه ای مشاهده می شود.

 • سرویس خواب مدرن آروین

  سرویس خواب مدرن آروین 8,690,000تومان

  سرویس خواب ترک آروین از جنس ام دی اف همراه با روکش ملچ ساخته شده است .این محصول دارای دو عدد پاتختی ، ست آرایشی چهارکشو و تخت خوابی دو نفره با عرض 160 سانتی متر می باشد .

 • سرویس خواب مدرن آرسس

  سرویس خواب مدرن آرسس 8,300,000تومان

  سرویس خواب مدرن آرسس دارای تخت خوابی با عرض 160 سانتی متر است و بهمراه ست آرایشی و دو عدد پاتختی برای خریداران ارسال می گردد .جنس این محصول مدرن از ام دی اف با روکش ملچ می باشد .

 • سرویس خواب آترین

  حراج! سرویس خواب آترین 9,750,000تومان 9,390,000تومان

  جدیدترین مدل سرویس خواب فوق شامل دو عدد پاتختی ، ست آرایشی ، دراور 3 کشو و پاف می باشد . رنگ پارچه قسمت تاج قابل تغییر می باشد . جنس اجزای این سرویس خواب دو نفره ساخته شده از ام دی اف روکش ملچ می باشد .

 • سرویس خواب باکسدار رونیا

  سرویس خواب باکسدار رونیا 8,680,000تومان

  سرویس خواب باکسدار رونیا از جنس ملامینه بوده و از جنس ام دی اف نیز قابل سفارش می باشد .قسمت تاج از چرم است و شامل یک عدد تخت دو نفره با اندازه 200*160 سانتی متر ، ست آرایشی ، دو عدد پاتختی و در صورت تمایل دراور می باشد .

 • سرویس خواب چرم

  سرویس خواب چرم 7,550,000تومان

  سرویس خواب چرم دارای ست آرایشی ، تختخواب دو نفره با ابعاد 200*160سانتی متر از جنس ملامینه ضد خش می باشد . این محصول به دلیل داشتن قسمت های چرمی تاج و پایین تخت خواب به این نام نامگذاری شده است .

 • سرویس خواب جدید ویونا

  سرویس خواب جدید ویونا 8,370,000تومان

  سرویس خواب عروس جدید ویونا دارای ست آرایشی با طرح خاص ، پاتختی ، و تخت خواب دو نفره می باشد . جنس این محصول از ام دی اف است و در قسمت تاج خود دارای قسمت های پارچه ای می باشد .

 • سرویس خواب ویکتوریا

  سرویس خواب ویکتوریا 7,390,000تومان

  ویکتوریا دارای ست آرایشی ، پاتختی و تختخواب می باشد . همه اجزای این سرویس خواب کشودار از جنس ملامینه ضد خش و ضد آب می باشند و در رنگ های مختلف قابل سفارشند .

 • سرویس خواب عروس لیندا

  سرویس خواب عروس لیندا 8,330,000تومان

  سرویس خواب کلاسیک عروس لیندا دارای جنس ام دی اف بوده و شامل اجزای ست آرایشی ، تخت دو نفره و دو عدد پاتختی است . قسمتی از تاج این تختخواب دارای چرم است که قابل تغییر می باشد

 • سرویس خواب گل

  سرویس خواب گل 7,140,000تومان

  سرویس خواب گل از جنس ملامینه بوده که می توانید این محصول را در جنس ام دی اف نیز سفارش دهید و شامل ست آرایشی و تختخواب دو نفره بهمراه دراور می باشد .

 • سرویس خواب فانوس

  سرویس خواب فانوس 6,990,000تومان

  سرویس خواب فانوس شامل ست آرایشی و تخت خواب دو نفره با جنس ملامینه می باشد و در جنس ام دی اف نیز قابل سفارش می باشد . شما می توانید این محصول را در رنگ های متنوع سفارش دهید .

 • سرویس خواب چستر سناتور

  سرویس خواب چستر سناتور 7,378,000تومان

  سرویس خواب چستر سناتور از جنس ملامینه ام دی اف می باشد و در رنگ های قهوه ای تیره و روشن ، کرمی قابل سفارش است . قسمت چرمی این کار را می توانید با رنگ های متنوع دیگر سفارش دهید .

 • سرویس خواب سلنا۱

  سرویس خواب سلنا1 7,546,000تومان

  سرویس خواب سلنا 1 کشو دار است . جنس این محصول از ملامینه ضد خش و ضد آب می باشد و تاج این تخت پوشیده شده ازچرم است که در رنگ های مختلف قابل سفارش است .

 • سرویس خواب اسکار

  سرویس خواب اسکار 7,400,000تومان

  سرویس خواب اسکار از جنس ملامینه بوده و ام دی اف آن نیز قابل سفارش است . ابعاد این تخت خواب 160*200 سانتی متر می باشد و شامل ست آرایشی ، پاتختی و تختخواب دو نفره می باشد .

 • سرویس خواب سلطنتی ایزابل

  سرویس خواب سلطنتی ایزابل 14,700,000تومان

  سرویس خواب سلطنتی ایزابل دارای ابعاد 200*180 سانتی متر می باشد . این سرویس خواب سلطنتی شامل : تخت دو نفره ، پاتختی و ست آرایشی می باشد و در رنگ های قهوه ای ، سفید و طلایی قابل سفارش است . جنس این سرویس و اجزایش از نانو می باشد .

 • سرویس خواب آرکا

  سرویس خواب آرکا 10,920,000تومان

  سرویس خواب آرکا دارای 80 درصد چوب و 20 درصد ام دی اف میباشد . از برندهای معروف چوبینه و چوبیران است .ابعاد تخت 200*160 سانتی متر می باشد . محصول فوق در رنگ های متنوع قابل سفارش می باشد .

 • سرویس خواب سلطنتی الگانت

  سرویس خواب سلطنتی الگانت 14,700,000تومان

  این سرویس خواب سلطنتی طلایی دارای ابعاد 180 در 200 سانتیمتر بوده و در رنگهای قهوه ای، سفید و طلایی قابل سفارش است. این محصول شامل دو عدد پاتختی ، تخت خوابی دو نفره و ست آرایشی می باشد . جنس محصول فوق و اجزای آن از نانو می باشد .

 • سرویس خواب ۱۵۲

  سرویس خواب 152 7,400,000تومان

  سرویس خواب مدل 152 در ابعاد 200*160 سانتی متر تولید می شود . قسمت تاج این محصول از چرم  و قسمت های چوبی این محصول ام دی اف بهمراه روکش پی وی سی می باشد . رنگهای این محصول سفید ، قهوه ای تیره و روشن می باشند .

 • سرویس خواب آنیتا

  سرویس خواب آنیتا 7,490,000تومان

  آنیتا دارای تخت خوابی کشودار بهمراه پاتختی ها ، ست آرایشی و دراور 4 کشو می باشد که همه اجزای این محصول از ملامینه ضد خش و ضد آب می باشند . ابعاد تختخواب فوق 200*160 سانتی متر می باشد .

 • سرویس خواب مدرن آذین

  سرویس خواب مدرن آذین 8,950,000تومان

  سرویس خواب مدرن آذین تمام ام دی اف همراه با روکش ملچ بوده و شامل دو عدد پاتختی ، تختخواب ، ست آرایشی می باشد . می توانید این محصول را بدون ست آرایشی و یا پاتختی سفارش دهید . ابعاد این تخت خواب 200*160 سانتی متر می باشد .

 • سرویس خواب کلاسیک آواتار

  حراج! سرویس خواب کلاسیک آواتار 9,800,000تومان 9,550,000تومان

  سرویس خواب کلاسیک دو نفره آواتار در سه رنگ تولید می شود . ابعاد این تخت خواب 200*160 سانتی متر می باشد . جنس این محصول از ام دی اف همراه با روکش چوب ملچ می باشد و خاصیت ضد خش و ضد آب دارد .

 • سرویس خواب اسپرت

  سرویس خواب اسپرت 7,540,000تومان

  سرویس خواب اسپرت از ملامینه می باشد و دارای اجزای ست ارایشی بهمراه دراور ، پاتختی و تخت خوابی دو نفره با عرض 160 سانتی متر می باشد . قسمت های چرمی نیز در رنگ های متنوع قابل سفارش می باشد .

 • سرویس خواب تاجدار

  سرویس خواب عروس تاجدار 7,420,000تومان

  سرویس خواب تاجدار از جنس ام دی اف  و ملامینه می باشد .

  شما می توانید این سرویس خواب شیک را در رنگ های مختلف سفارش دهید .

  این سرویس خواب شامل یک تخت دو نفره با عرض ۱۶۰ ، دو عدد پاتختی و ست آرایشی می باشد .

 • سرویس خواب تاجدار۱

  سرویس خواب یک نفره تاجدار1 7,000,000تومان

  سرویس خواب یک نفره تاجدار سرویس خواب سفید مناسب برای جوانان و بزرگسالان با ارسال رایگان به سراسر ایران .

 • سرویس خواب ترک آراکس

  سرویس خواب ترک آراکس 7,650,000تومان

  سرویس خواب ترک آراکس دارای تاجی از جنس چرم است . این محصول بهمراه پاتختی و ست آرایشی از جنس ام دی اف روکش شده با ملچ می باشد . ابعاد تخت 200*160 سانتی متر است .

 • سرویس خواب ترکیه آریسان

  سرویس خواب ترکیه آریسان 8,450,000تومان

  سرویس خواب ترک آریسان دارای تخت خواب ، ست آرایشی و پاتختی از جنس تمام ام دی اف بهمراه روکش چوب ملچ می باشد . قسمت تاج این تخت خواب از چرم می باشد . ابعاد تختواب این مدل 160*200 سانتی متر می باشد .

 • سرویس خواب آوینار

  سرویس خواب آوینار 8,260,000تومان

  سرویس خواب آوینار دارای رنگبندی سفید ، قهوه ای تیره و روشن تولید می شود . محصول فوق با تمام اجزایش تمام ام دی اف می باشد . این محصول زیبا دارای پاتختی ، دراور 4 کشو ، ست آرایشی می باشد .

 • سرویس خواب اوپرا

  سرویس خواب اوپرا 7,390,000تومان

  مدل جدید سرویس خواب اپرا از جنس  ام دی اف می باشد . این محصول در ست آرایشی خود دارای سه عدد آینه می باشد که یکی از آنها قدیست و جنس مستطیل های آن از چرم می باشد که قابل تغییر است . ابعاد تختخواب : 205*180*110

 • سرویس خواب اطلسی

  سرویس خواب اطلسی 7,400,000تومان

  سرویس خواب اطلسی شامل تخت دو نفره باعرض 160 سانتی متر بهمراه باکس های زیر تخت ، دو عدد پاتختی و ست آرایشی می باشدجنس این محصول ملامینه است و جنس ام دی اف آن نیز قابل سفارش می باشد .

 • سرویس خواب سلطنتی لوئی

  سرویس خواب سلطنتی لوئی 14,700,000تومان

  سرویس خواب سلطنتی لوئی دارای تخت دو نفره عرض 180 سانتی متر بهمراه ست آرایشی و دو عدد پاتختی می باشد . جنس آن از نانو کامپوزیت می باشد . این محصول در سه رنگ مختلف قابل سفارش است .

 • تخت خواب دو نفره مرجان

  تخت خواب دو نفره مرجان 3,760,000تومان

  تخت خواب دو نفره مرجان دو نفره می باشد . این محصول از پایه های فلزی، بدنه ملامینه ضدخش و ضدآب و قسمت تاج که از پارچه یا مخمل میباشد. ابعاد 200*160 سانتی متر می باشد . کفی تخت فوق از فلز و یا نئوپان می باشد .

 • تخت خواب دو نفره ماندانا

  تخت خواب دو نفره ماندانا 2,100,000تومان

  تخت خواب دو نفره ماندانا 2 دو نفره میباشد.ابعاد اینمحصول  160 در 200 سانتیمتر است . بدنه آن از ملامینه ضدخش میباشد. کفی تخت به انتخاب شما میتوان فلزی یا چوبی باشد. رنگ سفید این تخت نیز موجود است.

 • تخت خواب دو نفره الینا

  تخت خواب دو نفره الینا 2,120,000تومان

  تخت خواب دو نفره الینا دو نفره و از ملامینه ضدخش میباشد. این تخت خواب چوبی دارای اندازه 160 در 200 سانتیمتر است. قسمت تاج این تخت دو نفره از چرم ساخته شده است. در رنگ های مختلف چرم و چوب قابل سفارش است.

 • تخت خواب دو نفره تافته

  تخت خواب دو نفره تافته 2,050,000تومان

  تخت خواب تافته دو نفره بوده و از ملامینه ضدخش و ضد آب و پارچه ساخته شده است. بدنه و قسمت های پارچه ای این تخت خواب چوبی قابلیت تغییر رنگ و جنس را دارند. اندازه نرمال این تخت 160 در 200 سانتیمتر است .

 • تخت خواب دو نفره ایلیا

  تخت خواب دو نفره ایلیا 3,760,000تومان

  تخت خواب دو نفره ایلیا تمام ام دی اف و دو نفره میباشد که بصورت یک نفره نیز تولید میبشود. ابعاد دو نفره این تخت خواب چوبی 90 در 200 سانتیمتر است. رنگ قسمتهای چوبی و قسمت پارچه ای تخت قابل تغییر است.

 • تخت خواب دو نفره پانتا

  تخت خواب دو نفره پانتا 2,220,000تومان

  این تخت خواب دو نفره از ملامینه ضدخش و دو نفره میباشد. و بدنه آن از ملامینه ضد خش است . ابعاد این تخت خواب چوبی 200*160 سانتی متر می باشد . کفی این تختخواب را می توان در جنسهای  فلز و یا نئوپان خریداری نمود .

 • تخت خواب دو نفره کلارو

  تخت خواب دو نفره کلارو 2,120,000تومان

  این تخت خواب دو نفره از ملامینه ضد خش می باشد . ابعاد این تخت خواب چوبی 200*160 سانتی متر می باشد . اجزای دیگر این ست را می توانید بهمراه تخت خواب سفارش دهید .

 • تخت خواب دو نفره وانیا

  تخت خواب دو نفره وانیا 3,760,000تومان

  تخت خواب دو نفره وانیا دو نفره و از ام دی اف میباشد. در تاج تخت پارچه بکار برده شده است . همچنین رنگ چوب و پارچه قابل تغییر است. این تخت خواب چوبی در اندازه 160 در 200 سانتیمتر تولید میشود .

سوالات متداول

چرا قیمت سرویس خواب در دی ایران نسبت به فروشگاهها ارزانتر است؟

این به خاطر حذف واسطه ها و عرضه محصولات از تولید به مصرف است.

ارسال سرویس خواب ها برای مشتری چگونه است؟

ارسال به تهران و سراسر ایران با باربری مخصوص و تا درب منزل است.

سرویس خواب ها از لحاظ جنس و کیفیت تولید چگونه هستند؟

در تمامی محصولات از متریال درجه یک استفاده شده و همگی برش صنعتی بوده و بصورت شرکتی تولید شده اند.

قیمتی که برای سرویس خواب درج شده شامل چه اجزائیست؟

شامل تخت خواب , پاتختی و میز آرایش میباشد . مشتری میتواند اجزا را کم یا زیاد کند . مثلا تخت تنها را سفارش دهد یا اینکه کمد هم به سرویس خود بیفزاید .

آیا میتوان سرویس خواب را با رنگ دلخواه خود سفارش داد؟

محصولات معمولا با رنگهای متنوع موجود میباشند. در صورتیکه مشتری رنگی غیر از رنگهای موجود را بخواهد با هماهنگی مسئول فروش امکانپذیر است.

آیا امکان خرید محصولاتی دیگر بصورت ست شده با سرویس خواب وجود دارد؟

بله. این کار با هماهنگی مسئول فروش امکان پذیر است و شما میتوانید مبلمان خانه خود را با هم ست نمایید.

نحوه ثبت سفارش به چه صورتیست؟

بصورت اینترنتی و تلفنی میتوانید از مشاوره کارکنان ما بهره برده و سفارش خود را ثبت کنید.

جنس سرویس خواب ها از چیست؟

جنس هر سرویس خواب در توضیحات مربوط به آن آمده است. این اطمینان داده میشود که متریال بکار رفته درجه یک باشد.