نمایش دادن همه 18 نتیجه

دی ایران تولید و عرضه کننده انواع میز ناهار خوری کم جا در مدلهای متنوع میباشد و علاوه بر آن انواع دیگری از محصولات میز ناهار خوری خود را در تهران و سراسر ایران تولید و عرضه مینماید . میز ناهار خوری کم جا به دسته ای از انواع میز ناهار خوری گفته میشود که صندلیها در آن دارای تکیه گاه نبوده و لذا در زمانی که نیازی به آنها نیست جهت صرفه جویی در فضا به زیر میز رفته و تنها میز است که فضا را اشغال میکند . برخی از این میزها بصورت یک میز ناهار خوری گرد تولید میشوند که در اینصورت بیشترین کارایی را در کمترین فضا در اختیار شما قرار خواهند داد . این محصولات در زمره میز های ناهار خوری کوچک و نقلی هستند که مخصوص آپارتمانهای جمع و جور و کوچک امروزیند و در اشکال مستطیل, دایره و بیضی تولید میشوند.