سرویس خواب نوزاد

 • سرویس خواب نوزاد مارال

  سرویس خواب نوزاد مارال 15,500,000تومان

  سرویس خواب نوزاد مارال از جنس تمام ام دی اف و در رنگ های مختلف قابل سفارش است.

  ابعاد تخت ثابت این سرویس ۷۰*۱۳۰ می باشد. این محصول تخت کنار مادر نیز دارد که هزینه آن جدا محاسبه می شود.

  قیمت درج شده شامل تخت ثابت و کمد دو درب می باشد.

  این محصول در بسته بندی مناسب و بصورت رایگان به سراسر کشور ارسال می شود.

 • سرویس خواب نوزاد لاکچری

  سرویس خواب نوزاد لاکچری 11,000,000تومان

  سرویس خواب نوزاد لاکچری از جنس تمام ام دی اف و در رنگ های مختلف قابل سفارش است.

  ابعاد تخت ثابت این سرویس ۷۰*۱۳۰ می باشد. این محصول تخت کنار مادر نیز دارد که هزینه آن جدا محاسبه می شود.

  قیمت درج شده شامل تخت ثابت و کمد دو درب می باشد.

  این محصول در بسته بندی مناسب و بصورت رایگان به سراسر کشور ارسال می شود.

 • سرویس خواب نوزاد آراد

  سرویس خواب نوزاد آراد 10,780,000تومان

  سرویس خواب نوزاد آراد از جنس تمام ام دی اف و در رنگ های مختلف قابل سفارش است.

  ابعاد تخت ثابت این سرویس 70*130 می باشد. این محصول تخت کنار مادر نیز دارد که هزینه آن جدا محاسبه می شود.

  قیمت درج شده شامل تخت ثابت و کمد دو درب می باشد.

  این محصول در بسته بندی مناسب و بصورت رایگان به سراسر کشور ارسال می شود.

   

 • سرویس خواب نوزاد ونوس

  سرویس خواب نوزاد ونوس 10,950,000تومان

  جنس این محصول تمام ام دی اف و قیمت درج شده شامل تخت دو منظوره و ویترین می باشد.

  در صورت سفارش کمد ، مبلغ جداگانه محاسبه می شود .

  این محصول در بسته بندی مناسب و بصورت رایگان به سراسر کشور ارسال می شود.

 • سرویس خواب نوزاد نایس

  سرویس خواب نوزاد نایس 10,900,000تومان

  جنس این محصول تمام ام دی اف و قیمت درج شده شامل تخت دو منظوره و ویترین می باشد.

  در صورت سفارش کمد ، مبلغ جداگانه محاسبه می شود .

  این محصول در بسته بندی مناسب و بصورت رایگان به سراسر کشور ارسال می شود.

 • سرویس خواب نوزاد ملوان

  سرویس خواب نوزاد ملوان 10,500,000تومان

  سرویس خواب ملوان از جنس تمام ام دی اف می باشد. تخت این محصول دو منظوره و برای نوزاد و نوجوان قابل استفاده است.

  قیمت فوق شامل تخت دو منظوره بهمراه ویترین بوده و قیمت کمد بصورت جداگانه محاسبه می شود.

  این محصول در بسته بندی مناسب و بصورت رایگان به سراسر کشور ارسال می شود.

 • سرویس خواب نوزاد مارال

  سرویس خواب نوزاد مارال 10,480,000تومان

  جنس این محصول تمام ام دی اف و قیمت درج شده شامل تخت دو منظوره و ویترین می باشد.

  در صورت سفارش کمد ، مبلغ جداگانه محاسبه می شود .

  این محصول در بسته بندی مناسب و بصورت رایگان به سراسر کشور ارسال می شود.

 • سرویس خواب نوزاد صدف

  سرویس خواب نوزاد صدف 10,900,000تومان

  سرویس خواب صدف از جنس تمام ام دی اف می باشد. تخت این محصول دو منظوره و برای نوزاد و نوجوان قابل استفاده است.

  قیمت فوق شامل تخت دو منظوره بهمراه ویترین بوده و قیمت کمد بصورت جداگانه محاسبه می شود.

  این محصول در بسته بندی مناسب و بصورت رایگان به سراسر کشور ارسال می شود.

 • سرویس خواب نوزاد روژان

  سرویس خواب نوزاد روژان 15,200,000تومان

  جنس این محصول تمام ام دی اف و قیمت درج شده شامل تخت دو منظوره و ویترین می باشد.

  در صورت سفارش کمد ، مبلغ جداگانه محاسبه می شود .

  این محصول در بسته بندی مناسب و بصورت رایگان به سراسر کشور ارسال می شود.

 • سرویس خواب نوزاد تدی

  حراج! سرویس خواب نوزاد تدی 10,600,000تومان 10,400,000تومان

  جنس این محصول تمام ام دی اف و قیمت درج شده شامل تخت دو منظوره و ویترین می باشد.

  در صورت سفارش کمد ، مبلغ جداگانه محاسبه می شود .

  این محصول در بسته بندی مناسب و بصورت رایگان به سراسر کشور ارسال می شود.

 • سرویس خواب نوزاد پرنیان

  سرویس خواب نوزاد پرنیان 10,200,000تومان

  جنس این محصول تمام ام دی اف و قیمت درج شده شامل تخت دو منظوره و ویترین می باشد.

  در صورت سفارش کمد ، مبلغ جداگانه محاسبه می شود .

  این محصول در بسته بندی مناسب و بصورت رایگان به سراسر کشور ارسال می شود.

 • سرویس خواب نوزاد پرسپولیس

  سرویس خواب نوزاد پرسپولیس 10,200,000تومان

  جنس این محصول تمام ام دی اف و قیمت درج شده شامل تخت دو منظوره و ویترین می باشد.

  در صورت سفارش کمد ، مبلغ جداگانه محاسبه می شود .

  این محصول در بسته بندی مناسب و بصورت رایگان به سراسر کشور ارسال می شود.

 • سرویس خواب نوزاد پاسارگاد

  حراج! سرویس خواب نوزاد پاسارگاد 10,190,000تومان 10,070,000تومان

  جنس این محصول تمام ام دی اف و قیمت درج شده شامل تخت دو منظوره و کمد ویترین می باشد.

  در صورت سفارش کمد دو درب ، مبلغ جداگانه محاسبه می شود .

  این محصول در بسته بندی مناسب و بصورت رایگان به سراسر کشور ارسال می شود.

 • سرویس خواب نوزاد پارسا

  سرویس خواب نوزاد پارسا 10,100,000تومان

  جنس این محصول تمام ام دی اف و قیمت درج شده شامل تخت دو منظوره و ویترین می باشد.

  در صورت سفارش کمد ، مبلغ جداگانه محاسبه می شود .

  این محصول در بسته بندی مناسب و بصورت رایگان به سراسر کشور ارسال می شود.

 • سرویس خواب نوزاد پاپیون

  سرویس خواب نوزاد پاپیون 10,200,000تومان

  جنس این محصول تمام ام دی اف و قیمت درج شده شامل تخت دو منظوره و ویترین می باشد.

  در صورت سفارش کمد ، مبلغ جداگانه محاسبه می شود .

  این محصول در بسته بندی مناسب و بصورت رایگان به سراسر کشور ارسال می شود.

 • سرویس خواب نوزاد آنجل

  سرویس خواب نوزاد آنجل 10,800,000تومان

  جنس این محصول تمام ام دی اف و قیمت درج شده شامل تخت دو منظوره و ویترین می باشد.

  در صورت سفارش کمد ، مبلغ جداگانه محاسبه می شود .

  این محصول در بسته بندی مناسب و بصورت رایگان به سراسر کشور ارسال می شود.

 • سرویس خواب نوزاد آرتا

  حراج! سرویس خواب نوزاد آرتا 10,300,000تومان 10,150,000تومان

  جنس این محصول تمام ام دی اف و قیمت درج شده شامل تخت دو منظوره و ویترین می باشد.

  در صورت سفارش کمد ، مبلغ جداگانه محاسبه می شود .

  این محصول در بسته بندی مناسب و بصورت رایگان به سراسر کشور ارسال می شود.

 • سرویس خواب نوزاد آراد

  سرویس خواب نوزاد آراد 10,400,000تومان

  جنس این محصول تمام ام دی اف و قیمت درج شده شامل تخت دو منظوره و ویترین می باشد.

  در صورت سفارش کمد ، مبلغ جداگانه محاسبه می شود .

  این محصول در بسته بندی مناسب و بصورت رایگان به سراسر کشور ارسال می شود.

 • تخت نوزاد میهمان-میزبان مزرعه

  حراج! تخت نوزاد میهمان-میزبان مزرعه 10,200,000تومان 10,030,000تومان
 • سرویس خواب نوزاد آرشیدا

  سرویس خواب نوزاد آرشیدا 7,800,000تومان
 • سرویس خواب نوزاد آرکاتاش

  سرویس خواب نوزاد آرکاتاش 10,900,000تومان
 • سرویس خواب نوزاد آرکانا

  سرویس خواب نوزاد آرکانا 9,900,000تومان
 • سرویس خواب نوزاد ایلیانا

  سرویس خواب نوزاد ایلیانا 8,800,000تومان
 • سرویس خواب نوزاد پینولینو

  سرویس خواب نوزاد پینولینو 7,700,000تومان
 • سرویس خواب نوزاد رایحه

  سرویس خواب نوزاد رایحه 7,900,000تومان
 • سرویس خواب نوزاد لرد

  سرویس خواب نوزاد لرد 7,900,000تومان
 • سرویس خواب نوزاد مونیکا

  سرویس خواب نوزاد مونیکا 7,900,000تومان
 • سرویس خواب نوزاد نسیم

  سرویس خواب نوزاد نسیم 9,000,000تومان
 • سرویس خواب نوزاد هیوا

  سرویس خواب نوزاد هیوا 8,900,000تومان
 • سرویس خواب نوزاد کیتی

  سرویس خواب نوزاد کیتی 3,990,000تومان

  سرویس خواب نوزاد کیتی شامل تخت دو منظوره ( نوزاد – کودک) با عرض 80 سانتیمتر، قاب آیینه ، صندلی آرایشی و کمد میباشد. این ست تمام MDF  و دارای روکش pvc ضد آب و ضد خش میباشد و طرفداران بسیاری دارد .

 • سرویس خواب نوزاد کشتی

  سرویس خواب نوزاد کشتی 3,520,000تومان

  سرویس خواب نوزاد کشتی دارای یک تخت دو منظوره میباشد که در ابعاد 80 در 180 سانتیمتر تولید میشود. دارای نمای ام دی اف و بقیه قسمتهای آن از ملامینه ضدخش میباشد. دارای ویترین کمد و بقیه لوازم جانبی ست میباشد که در صورت تمایل میتوانید سفارش دهید.

 • سرویس خواب نوزاد کیتی

  سرویس خواب نوزاد کیتی 3,200,000تومان

  سرویس خواب نوزاد کیتی از mdf و ملامینه ضد خش تولید میشود. ابعاد این تخت دو منظوره 80 در 180 سانتیمتر میباشد. روکش وکیومی که در نمای این سرویس پرس شده است آن را ضدخش و ضد آب کرده است. دارای لوازم جانبی ست بسیاری میباشد که در صورت تمایل میتوانید سفارش دهید.

 • سرویس خواب نوزاد آنجل

  سرویس خواب نوزاد آنجل 2,629,000تومان

  سرویس خواب نوزاد آنجل یک تخت دو منظوره میباشد و در ابعاد 80 در 180 سانتیمتر تولید میشود. دارای محافظ و تعدادی باکس برای قرار دادن وسایل کودک میباشد. در رنگهای متنوع قابل سفارش است. دارای کمد، میز آرایش، میز تحریر و ویترین ست نیز میباشد. جنس این تختخواب از ملامینه و نمای آن از ام دی اف می باشد .

 • سرویس خواب نوزاد نیلی

  سرویس خواب نوزاد نیلی 4,150,000تومان

  سرویس خواب نوزاد نیلی دو منظوره است و در ابعاد 80 در 180 تولید میشود. صد در صد از ام دی اف و روکش یکپارچه پی وی سی میباشد. بهمراه این تخت میتوانید کمد و میز تحریر نیز سفارش دهید. در بسته بندی شرکتی و رایگان به نقاط کشور ارسال میشود.

 • سرویس خواب نوزاد گارفیلد

  سرویس خواب نوزاد گارفیلد 4,100,000تومان

  سرویس خواب نوزاد گارفیلد دارای یک تخت دو منظوره بسیار محکم و با دوام است که از جنس ام دی اف و روکش ضدخش پی وی سی ساخته شده است. در ابعاد 80 در 180 سانتیمتر تولید میشود.

 • سرویس خواب نوزاد – k709

  سرویس خواب نوزاد k709 3,100,000تومان

  سرویس خواب نوزاد k709 دارای ابعاد تخت نوزاد 70 در 130 سانتیمتر میباشد.جنس این سرویس خواب از ام دی اف همراه با روکش یکپارچه پی وی سی می باشد . شما می توانید ویترین و میز تحریر این مدل را سفارش دهید .

 • سرویس خواب نوزاد کلبه

  سرویس خواب نوزاد کلبه 3,520,000تومان

  سرویس خواب نوزاد کلبه ساخته شده است از نمای ام دی اف با روکش وکیوم و بدنه آن از ملامینه ضد خش با کیفیت تولید شده است. تخت این سرویس دو منظوره بوده و در ابعاد 80 در 180 تولید میشود.

 • تخت نوزاد کاناپه ای

  تخت نوزاد کاناپه ای 1,727,000تومان

  تخت نوزاد کاناپه ای از جنس MDF بوده و دارای روکش ضد خش وکیوم نیز می باشد.

  ابعاد این تخت 130*70 می باشد  و ارتفاع تخت نیز از زمین تا تاج تخت 105 سانتیمتر و از زمین تا تشک 40 سانتیمتر می باشد.

 • سرویس خواب نوزاد آرشام

  سرویس خواب نوزاد آرشام 1,050,000تومان

  جنس این محصول تمام ام دی اف و قیمت درج شده شامل تخت دو منظوره و ویترین می باشد.

  در صورت سفارش کمد ، مبلغ جداگانه محاسبه می شود .

  این محصول در بسته بندی مناسب و بصورت رایگان به سراسر کشور ارسال می شود.

 • سرویس خواب نوزاد پرنسس

  سرویس خواب نوزاد پرنسس 3,250,000تومان

  سرویس خواب نوزاد پرنسس یک ست بسیار زیبا و پر طرفدار میباشد. از جنس ام دی اف و ملامینه ضدخش میباشد. که دارای روکش ضدخش وکیوم میباشد و لبه های آن با روکش پی وی سی پوشانده شده است. میتوانید به همراه این تخت نوزاد کمد، ویترین و بقیه لوازم جانبی ست را سفارش دهید.

 • تخت خواب نوزاد لنگر

  تخت خواب نوزاد لنگر 1,705,000تومان

  تخت خواب نوزاد لنگر از ام دی اف وکیوم شده و ملامینه ضدخش ساخته شده است. ابعاد این تخت نوزاد 70 در 130 سانتیمتر میباشد در دو طرف این تخت نوزاد محافظ مناسب قرار گرفته شده است. دو کشو جادار در زیر این تخت تعبیه شده است که برای قرار دادن وسایل نوزاد بسیار مناسب است.

 • سرویس خواب کودک – K125

  سرويس خواب کودک - K125 4,609,000تومان

  سرويس خواب دو طبقه کودک K125 دارای نمای MDF و جنس بدنه از ملامینه ضد خش میباشد. این سرویس دو طبقه زیبا در ابعاد 80 در 180 و 90 در 200 سانتیمتر تولید میشود. در رنگهای زیادی قابل تولید است. پله های آن هر کدام یک کشو بوده و یک میز کامپیوتر و جا عروسکی در این سرویس طراحی شده است.

 • سرویس خواب نوجوان پله ای

  سرویس خواب نوجوان پله ای 4,279,000تومان

  سرویس خواب کودک پله ای شامل یک تخت کودک، کمد، میز کامپیوتر و پله ها میباشد که ساخته شده است از ام دی اف و ملامینه ضدخش. اندازه تختخواب این مدل 124 180*80 سانتیمتر است .

 • کمد لباس بچه ۷۱۰

  کمد لباس بچه 1,670,000تومان

  کمد لباس بچه 710 ترکیبی از ملامینه و MDF می باشد , درب ها MDF با روکش وکیوم و بدنه از جنس ملامینه می باشد .

  ابعاد این کمد لباس به شرح زیر می باشد:

  ارتفاع 190 تا 200 سانتیمتر , عمق 45 سانتیمتر و عرض 90 سانتیمتر

  این کمد در رنگ های مختلف قابل سفارش است .

 • کمد لباس ۷۰۶

  کمد لباس نوزاد 706 1,800,000تومان

  کمد لباس بچه 706 ترکیبی از ملامینه و MDF می باشد , درب ها MDF با روکش وکیوم و بدنه از جنس ملامینه می باشد .

  ابعاد این کمد لباس به شرح زیر می باشد:

  ارتفاع 190 تا 200 سانتیمتر , عمق 45 سانتیمتر و عرض 90 سانتیمتر

  این کمد در رنگ های مختلف قابل سفارش است .

 • کمد لباس ۷۰۸

  کمد لباس 708 1,840,000تومان

  کمد لباس بچه 708 ترکیبی از ملامینه و MDF می باشد , درب ها MDF با روکش وکیوم و بدنه از جنس ملامینه می باشد .

  ابعاد این کمد لباس به شرح زیر می باشد:

  ارتفاع 190 تا 200 سانتیمتر , عمق 45 سانتیمتر و عرض 90 سانتیمتر

  این کمد در رنگ های مختلف قابل سفارش است .

 • کمد لباس ۷۰۴

  کمد لباس 704 ناموجود

  کمد لباس بچه دخترانه 704 ترکیبی از ملامینه و MDF می باشد , درب ها MDF با روکش وکیوم و بدنه از جنس ملامینه می باشد .

  ابعاد این کمد لباس به شرح زیر می باشد:

  ارتفاع 190 تا 200 سانتیمتر , عمق 45 سانتیمتر و عرض 90 سانتیمتر

  این کمد در رنگ های مختلف قابل سفارش است .

به شما پیشنهاد میشود محصولات این صفحات از فروشگاه را نیز مشاهده نمایید :

سرویس خواب نوجوان

سوالات متداول

✅ چرا قیمت سرویس خواب نوزاد در دی ایران نسبت به فروشگاهها ارزانتر است؟

این به خاطر حذف واسطه ها و عرضه انواع سرویس خواب نوزاد از تولید به مصرف است.

✅ ارسال سرویس خواب نوزاد ها برای مشتری چگونه است؟

ارسال به تهران و سراسر ایران با باربری مخصوص و تا درب منزل است.

✅ سرویس خواب نوزاد ها از لحاظ جنس و کیفیت تولید چگونه هستند؟

در تمامی انواع سرویس خواب نوزاد از متریال درجه یک استفاده شده و همگی برش صنعتی بوده و بصورت شرکتی تولید شده اند.

✅ آیا میتوان سرویس خواب نوزاد را با رنگ دلخواه خود سفارش داد؟

محصولات معمولا با رنگهای متنوع موجود میباشند. در صورتیکه مشتری رنگی غیر از رنگهای موجود را بخواهد با هماهنگی مسئول فروش امکانپذیر است.

✅ آیا امکان خرید محصولاتی دیگر بصورت ست شده با سرویس خواب نوزاد وجود دارد؟

بله. این کار با هماهنگی مسئول فروش امکان پذیر است و شما میتوانید مبلمان خانه خود را با هم ست نمایید.

✅ نحوه ثبت سفارش به چه صورتیست؟

بصورت اینترنتی و تلفنی میتوانید از مشاوره کارکنان ما بهره برده و سفارش خود را ثبت کنید.

✅ جنس سرویس خواب نوزاد ها از چیست؟

جنس هر سرویس خواب نوزاد در توضیحات مربوط به آن آمده است. این اطمینان داده میشود که متریال بکار رفته درجه یک باشد.

قیمت سرویس خواب نوزاد

سرویس خواب نوزاد شامل تخت ننویی (که گاهی از تخت دومنظوره هم استفاده می شود)، جا عروسکی یا کمد عروسک و کمد دو درب یا سه درب می شود. البته میتوان برای پایین آوردن قیمت سرویس خواب نوزاد ، اقلامی را سفارش دهید که نیاز بیشتری به آنها دارید و اقلامی را که نیاز ضروری به آنها ندارید از سفارش خود حذف کنید.مطالعه بیشتر

سرویس خواب نوزاد پسر

سرویس خواب نوزاد پسر در طرح های پسرانه با رنگ شاد آبی یا رنگ های شاد دیگر تولید می شود.طرح های ماشینی مانند مک کویین برای نوزادان پسر بسیار جذاب است.اگر بخواهید با دیدی اقتصادی تر تصمیم به خرید بگیرید میتوانید از سرویس خواب چند منظوره استفاده کنید.

سرویس خواب نوزاد دختر

سرویس خواب نوزاد دختر نیز طرح دخترانه در رنگ های قرمز، سفید و صورتی دارد. البته همه رنگها زیبا و قابل سفارش است. اما الب مادران بخاطر حساسیتی که روی زیبایی اتاق فرزندانشان و مخصوصا نوزادان دختر دارند سعی بر همرنگ و ست کردن وسایل با رنگ اتاق، فرش و …دارند.

قیمت سرویس خواب کودک

خانواده ها زمان خرید سرویس خواب برای اتاق کودکان حساسیت بیشتری به خرج می دهند زیرا سرویسی که برای کودک میخرند برای دوره ی زمانی بیشتری مثلا تا رسیدن فرزندشان به نوجوانی، قابل استفاده است. برای همین بجای اینکه بفکر ارزان بودن قیمت سرویس خواب کودک باشند، به این فکر میکنند که چگونه کالایی با کیفیت بالاتر بخرند تا عمر بیشتری داشته باشد.

سرویس خواب کودک ارزان

با افزایش قیمت چوب، فلز و کلیه ملزومات تولید سرویس خواب و به دنبال آن افزایش قیمتها، پدر مادر ها سعی در خرید سرویس خواب کودک ارزان دارند. خوشبختانه سرویس خوابهای ارزان قیمت در بازار زیاد است. با مراجعه به بازار یا فروشگاه های اینترنتی و مقایسه سرویس خواب ها از لحاظ جنس و قیمت می توانید یک سرویس خواب با کیفیت و مرغوب را با قیمت مناسبتر خریداری کنید.

خرید اینترنتی سرویس خواب نوزاد

از مزایای خرید اینترنتی سرویس خواب نوزاد ، کم کردن رفت و آمدها وکم کردن هزینه ها و جلوگیری از اتلاف زمان است.ضمن اینکه در خرید اینترنتی میتوان بدون رفتن به تک تک فروشگاه ها، تنوع زیادی از مدل ها را یکجا در یک سایت دید و قیمتها را باهم مقایسه و سپس اقدام به خرید نمود.

خرید اینترنتی تخت و کمد نوزاد

بعلت مشخص بودن ابعاد و اطلاعات محصولات در سایت های اینترنتی دیگر لزومی ندارد که یک متر به دست گرفته و به بازار بروید تا اندازه ها را با فضای خود بسنجید. خرید اینترنتی تخت و کمد نوزاد این امکان را به شما می دهد که در منزل خود بنشینید و از دور داخل و بیرون تخت و کمد را ببینید، اندازه ها را بررسی کنید، قیمتها را بسنجید و کالای مورد نظرتان را بخرید و به راحتی آن را تحویل گرفته و توسط نصاب شرکت آن را مونتاژ کنید.

تخت نوزاد

تخت نوزاد انواع زیادی دارد.یکی از این مدل ها تخت کنار مادر است،کارشناسان برای اینکه مادران بتوانند از کودکی بچه را عادت دهند تا جداگانه و روی تخت خودشان بخوابند، تخت کنار مادر را طراحی کرده اند تا کودکان بتوانند جدا از والدین بخوابند و در عین حال مادر به راحتی به نوزاد خود دسترسی داشته باشد.

تخت خواب کودک

تخت خواب کودک جایی است که کودک در آن به خواب میرود و استراحت میکند. تشک و تخت خواب کودک باید متناسب با سن بچه باشد . بهتر است برای تخت های کودکان از حفاظ تخت استفاده شود تا کودک از روی تخت به زمین نیوفتد.

کمد بچه

کمد بچه از وسایل مورد نیاز مادران و نوزادان است که جهت نگه داری وسایل بهداشتی و لباس ها و اسباب بازی های نوزاد و کودک از آن استفاده می شود. کمد ها در ابعاد 90 در 190 تولید می شوند که شما می توانید ابعاد آن را تغییر داده و سایز دلخواه خود را سفارش دهید.

سیسمونی

خرید سیسمونی یک آیین سنتی و خوب است که از دیرباز وجود داشته. خانواده ها کمی قبل از به دنیا آمدن نوزاد خود، برای خرید لباس، وسایل بهداشتی نوزاد و وسایل اتاق خواب آن که اصطلاحا به مجموع انها سیسمونی می گویند برای خرید به بازار می روند.

سیسمونی نوزاد پسر

ما در انتخاب سیسمونی پسر بیشتر به دنبال رنگ آبی و یا در صورتی که به دنبال سیسمونی اسپرت باشیم، دنیال سیمونی سفید می رویم. سیسمونی اسپرت برای دختر و پسر استفاده می شود و محدودیتی از این بابت ندارد. افرادی هم هستند که از یک سیسمونی برای فرزندان دوقلو استفاده می کنند. آنها دو تخت خواب به همراه یک کمد تهیه میکنند  تا هزینه هایشان کمتر شود.

سیسمونی دخترانه

سیسمونی دخترانه هم میتواند یک سیسمونی مدرن یا یک سیسمونی اسپرت باشد. شامل یک تخت نوزادی و یک کمد و یک بوفه. الیته میتوان ست آرایشی هم به سیسمونی دختر ها اضافه کرد. افرادی که فضای کافی برای این مجموعه ندارند میتوانند بخشی را حذف کنند. سیسمونی نوزادان را هم می توان بصورت اینترنتی خریداری کرد.

….