میز جلو مبلی و عسلی

برای خرید میز جلو مبلی یا همان میز عسلی قبل از هر چیزی باید به نوع مبلمان منزل توجه کرد . برای مبلمان کلاسیک میزهای عسلی کلاسیک و برای مبلمان استیل و سلطنتی میز جلو مبلی های جدید و عسلی های چوبی مناسب است . در مرحله بعدی برای انتخاب میزهای وسط مبل باید به فضای خالی خانه، پس از چیدن مبلمان توجه کرد . امروزه با توجه به کوچک شدن خانه ها میزعسلی ها به گونه ای هستند که قابل جمع شدن باشند و در هنگامی که نیازی به آنها نیست فضای خانه را کمتر اشغال کنند .